บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด

ด้วยประสบการณ์ทางด้านแรงงาน มาร่วมกว่า 20 ปี บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด จึงมีความรู้ ความสามารถในการนำเข้า สรรหา และบริหารด้าน แรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว จนได้รับความไว้ใจ จากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำหลายบริษัท ในการนำเข้าแรงงานในรูปแบบ MOU โดยบริษัทฯ มีการวางเงินหลักประกัน จำนวน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) เพื่อเป็นการค้ำประกันความเสียหายของการนำเข้าแรงงานตามพระราชกำหนดนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของกรมการจัดหางาน

บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว รูปแบบ MOU ถูกต้องตามกฎหมาย

บริการนำเข้าและสรรหา แรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติ พม่า, กัมพูชา และลาว เราให้บริการด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว อาทิ Work Permit, VISA, รายงานตัว 90 วัน, แจ้งเข้า-ออก และอื่นๆ ด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านแรงงานกว่า 20 ปี จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของไทย ในการนำเข้าและบริหารแรงงานต่างด้าวอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

นำเข้าแรงงาน

นำเข้าแรงงานต่างด้าว

นำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า, กัมพูชา และลาว ในรูปแบบ MOU

นำเข้าแรงงานต่างด้าว

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว

ให้คำปรึกษา

บริการทำ Return

บริการทำ Return สำหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่มีพาสปอร์ต CI ที่จะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริการทำ Return

บริหารจัดการแรงงาน

บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวด้าน HR ให้แก่บริษัท

บริหารจัดการแรงงาน

รับดำเนินการด้านเอกสาร

รับดำเนินการด้านเอกสารแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ต่ออายุ Work Permit,ต่ออายุ Visa, รายงานตัว 90 วัน, แจ้งที่พักอาศัย)

รับดำเนินการด้านเอกสาร

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารจากภาษาไทย เป็นภาษาพม่าและอังกฤษ

รับแปลเอกสาร

ทำไมต้องเลือกเรา

 • success

  1.ประสบการณ์

  เรามีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการแรงงานมากกว่า 20 ปี

 • fast

  2.บริการรวดเร็ว

  บริการรวดเร็วทันใจ ตอบสนองต่อการทำธุรกิจ และการแข่งขันในยุคดิจิทัล

 • sharing

  3.ความเชี่ยวชาญ

  เรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน บริหารจัดการแรงงาน มากกว่า 100 คน

กฎหมายและข่าวสาร

บริษัทของเราให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการนำเข้าสรรหาและบริหารแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมและบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

อิสรีย์ และ ซ้อนุช ร่วมคณะกฐินคุณฐาปนา รักติประกร แห่แบบอีสานใจกลางภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 คุณอิสรีย์ ภักหาญสวัสดิ์ กรรมการบริษัท บิลเลี่ยนไทยซับพลาย จำกัด นายกสมาคม ผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน เดินทางไป ณ วัดสันธาตุ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

บิลเลี่ยนสู้โควิด การ์ดไม่ตกค่ะ

มีการตรวจ ATK ให้กับพนักงานทุกอาทิตย์ เพื่อความปลอดต่อพนักงานและลูกค้าค่ะ

บิลเลี่ยนรวมใจ ช่วยเหลือน้ำท่วม

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 บริษัท บิลเลี่ยนไทยซับพลายส์ จำกัด ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปบริจาคให้แก่สำนักงานจัดหางานปทุมธานี