รับจัดหา แรงงานต่างด้าว

ผลงานของบริษัท

บริษัทของเราให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการนำเข้าสรรหาและบริหารแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมและบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ