บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด

บริษัท บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด ด้วยประสบการณ์ด้านแรงงานกว่า 20 ปี จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำในการนำเข้าและบริหารแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยนางสาว อิสรีย์ ภักหาญสวัสดิ์ ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวและมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าวมาหลายสิบปี ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อตอบสนองการบริการด้านแรงงานให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความขาดแคลนแรงงานในการทำงานอย่างมากในปัจจุบัน โดยบริษัทได้วางเงินหลักประกันความเสียหาย เป็นจำนวน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามพระราชกำหนดนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของกรมการจัดหางาน เพื่อดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและให้ลูกค้าของเรามีความเชื่อใจ และไว้ใจในบริการของบริษัท

ใบอนุญาตบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ปัจจุบัน บริษัท บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านแรงงานต่างด้าวอย่างครบวงจร ในรูปแบบการให้คำปรึกษาในด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยมีทีมงานและผู้มีประสบการณ์ในด้านแรงงานต่างด้าวคอยให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในการบริหารและจ้างงาน
นอกจากนั้น บริษัทยังมีบริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ MOU รวมถึงการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ของแรงงานต่างด้าว อาทิ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit), VISA, การรายงานตัว 90 วัน, การแจ้งที่อยู่อาศัย และการดำเนินการ Re-MOU สำหรับแรงงานที่มีพาสปอร์ตประเภท CI และแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ที่ต้องการต่ออายุการทำงาน โดยทางบริษัท ดำเนินการด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ภายใต้แนวคิด

“ทำงานไว ทันใจ ทันธุรกิจ”