กฎหมายและข่าวสาร

บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด
ประกาศ

อธิบายขั้นตอนการทำ MOU พิเศษในประเทศ ให้กับลูกค้า

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้เข้าให้ความรู้วิธีการดำเนินการ การทำ MOU พิเศษในประเทศให้กับพนักงานของบริษัท ธวัช เทคโนโลยี ...

S__24223748
ประกาศ

ทำบุญบริษัทประจำปี

วันที่ 25 มกราคม 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันทำบุญบริษัทประจำปี โดยมีการไหว้เจ้าที่ ไหว้ศาลเจ้า และไหว้บรรพบุรุษ ภาย...

20200120_141203127_iOS
ประกาศ

เซ็นสัญญารับพนักงานที่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า

วันที่ 20 มกราคม 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้ไปเซ็นสัญญารับพนักงาน จำนวน 25 คน ที่ศูนย์ฝึกอบรม เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ให้กับลูกค้าในกิจการผ...

20200117_235036279_iOS
ประกาศ

เซ็นสัญญารับพนักงานที่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า

วันที่ 17 มกราคม 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้ไปเซ็นสัญญารับพนักงาน จำนวน 28 คน ที่ศูนย์ฝึกอบรม เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ให้กับลูกค้าในกิจการ ...

IMG_6767
ข่าวสาร

เข้าร่วมงานประจำปีของลูกค้า

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 บริษัท บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Business Partner Conference ประจำปี 2562 ของลูกค้า เพื่อให้ความรู้ในด้านต่...

IMG_6585
ข่าวสาร

เข้าร่วมประชุมวิชาการประกันสังคม

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารบนจ.บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป ในนามของสมาชิกสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ที่จัด...

IMG_6614
ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับสถานพยาบาลดับเบิ้ลยู สาขาแม่สอด จ.ตาก

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ทางผู้บริหาร บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้ไปแสดงความยินดีกับการเปิดสถานพยาบาลแห่งใหม่ ของสถานพยาบาลดับเบิ้ลยู เมดิคอล คลินิก ...

สมาคมนายจ้างเพื่อการลงทุนในไทย
ข่าวสาร

เข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปี สมาคมนายจ้างเพื่อการลงทุนในไทย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 กรรมการ บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้เข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมนายจ้างเพื่อการลงทุนในไทย โดยได้มีการพูดคุ...

อบรมการใช้โปรแกรม HRM
ข่าวสาร

อบรมการใช้โปรแกรม HRM

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางบนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้รับการอบรมจาก Business Plus ในการใช้โปรแกรม เพื่อบันทึกข้อมูลของพนักงานที่บริษัทฯได้นำเข้า...

อบรมแรงงานต่างด้าว
ข่าวสาร

อบรมพนักงานก่อนเริ่มงาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางบนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้อบรมพนักงานก่อนเริ่มงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการให้บริการของเรา โดยทางเราได้อธิบายถ...