ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564

แนวทางการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว (กรณีแรงงานมีนายจ้าง)
ตามมติครม. 29 ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย

 • แรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศ, ไม่มีเอกสารใบอนุญาตทำงาน
 • แรงงานที่มีใบอนุญาตทำงานหมดอายุ
 • แรงงานที่มีพาสปอร์ตเล่มเปล่า
 • แรงงานที่ไม่ได้ทำการแจ้งเข้าตามกำหนด
 • แรงงานที่มีพาสปอร์ตท่องเที่ยว
 • แรงงานที่พาสปอร์ตหมดอายุ
 • แรงงานที่พาสปอร์ตสูญหาย
 • แรงงานที่แจ้งออกหมดอายุ
 • แรงงานที่นายจ้างเดิมไม่ได้แจ้งออก
 • แรงงานที่ไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้
 • แรงงานที่ใบอนุญาตทำงานครบ 4 ปี และไม่ได้ดำเนินการตามกำหนด

สัญชาติแรงงาน

ขึ้นทะเบียนแรงงานพม่า

1. พม่า

ขึ้นทะเบียนแรงงานลาว

2. ลาว

ขึ้นทะเบียนแรงงานกัมพูชา

3. กัมพูชา

การดำเนินงาน

 • laptop
  แจ้งบัญชีรายชื่อผ่านระบบออนไลน์

  • 15 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564
  • ยื่นผ่านระบบออนไลน์ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน

 • virus
  ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19

  • ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

 • fingerprint
  จัดเก็บลายนิ้วมือ

  • ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 • stethoscope1
  ตรวจสุขภาพ

  • กระทรวงสาธารณสุขจัดชุดเข้าตรวจตามที่กระทรวงกำหนด
  • ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

 • online-appointment
  รับยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์

  • ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564
  • ชำระเงินค่าใบอนุญาตที่ 7-11 และธ.กรุงไทย
  • นำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ยื่นผ่านระบบออนไลน์ พิมพ์ใบคำขอไปทำบัตรชมพู

 • document
  จัดทำทะเบียนประวัติ

  • ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
  • ได้ทร.38/1 และบัตรชมพู

สิ่งที่จะได้รับ

ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566)

ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566)

ประกันสุขภาพ 2 ปี

ประกันสุขภาพ 2 ปี

ผลการตรวจโควิด

ผลการตรวจโควิด

ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจสุขภาพ

ค่าบริการ

 • 12,000 บาท/คน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 081-6222096, 090-9788041 (จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-18.00 น.)
Line official: @billionthaigroup (จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-18.00 น.)
Email: blg_supplys@hotmail.com