กฎหมายและข่าวสาร

นำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติเมียนมา จำนวน 50 คน
ประกาศ

นำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติเมียนมา จำนวน 50 คน

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ทางบริษัทได้นำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติเมียนมา จำนวน 50 คน มาทำงานในสถานประกอบการประเภท ห้องเย็น และชิ้นส่วนรถยนต์ค่ะ ขอบพระคุณ​ท่...

S__12484668
ประกาศ

ส่งแรงงานที่นำเข้ามาให้กับบริษัทลูกค้า (2/8/62)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้นำเข้าแรงงาน สัญชาติ เมียนมา จำนวน 78 คน มาให้แก่ท่านลูกค้า ที่มีธุรกิจ คลังสินค้าประเภทห้อ...

ข่าวสาร

จ้างพนักงานขับรถเมล์ร้อยกว่าล้าน

ขสมก. เผย บจ. บิลเลี่ยนไทยซับพลายส์ เป็นบริษัทในเครือ บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ชนะโครงการจ้างเอาท์ซอร์ซขับรถเมล์ 122 คน วงเงินรวม 101,446,416 บาท ...

แรงงานจิตอาสา
ประกาศ

กิจกรรมจิตอาสากับกลุ่มพลังดี ในการขัดเก้าอี้ ณ วัดเทพธิดาราม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 คุณอิสรีย์ ภักหาญสวัสดิ์ กรรมการบริษัท บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป จำกัด และพนักงานชาวพม่า จำนวน 20 คน ของบริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมจิ...

event-11-07-62
ข่าวสาร

คณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางสาวพิมพ์ประไพ ภักหาญสวัสดิ์ รองกรรมการ บริษัท บิลเลี่ยนไทยซับพลายส์ จำกัด และ บนจ. บิลเลี่ยนไทยซัพพลาย กรุ๊ป ได้รับเกีย...

13.6.62 (1)
ข่าวสาร

HR ADAPTATION TO DISRUPTIVE TECHNOLOGIES

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “HR ADAPTATION TO DISRUPTIVE TECHNOLOGIES” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรต...

ช่วยเหลือแรงงาน
ประกาศ

ช่วยเหลือแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 15 คน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ทาง บริษัทบิลเลี่ยนฯ ได้ให้การช่วยเหลือแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 15 คน ซึ่งทางเราได้รับการประสานงานจากมูลนิธิเครือข่ายส่ง...