กฎหมายและข่าวสาร

แรงงานพม่า
ประกาศ

นำเข้าแรงงาน สัญชาติเมียนมา จำนวน 58 คน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้นำเข้าแรงงาน สัญชาติเมียนมา จำนวน 58 คน เพื่อเข้ามาทำงานกับลูกค้า ในประเภทกิจการ ก่อสร้างและอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอบ...

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ข่าวสาร

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ในนามคณะกรรมการสมาคมการค้าพัฒนาแรงงาน ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแ...

สมาคมการค้าพัฒนาแรงงาน
ข่าวสาร

งานสัมมนาสมาคมการค้าพัฒนาแรงงาน

วันที่ 21 กันยายน 2562 ทางพนักงานของ บนจ. บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป ได้เข้าร่วมงานสัมมนาของ สมาคมการค้าพัฒนาแรงงาน ในหัวข้อ “ภาษีน่ารู้ คู่ บนจ.” โดย...

266874
ข่าวสาร

เข้าพบท่านอธิบดี กรมการจัดหางาน

วันที่ 17 กันยายน 2562 ในนามคณะกรรมการสมาคมการค้าพัฒนาแรงงาน ได้เข้าพบท่านเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติในการให้บริการต...

146786 (edited)
ข่าวสาร

บริษัทจัดทำการเปิดบัญชี พร้อมบัตร ATM ให้พนักงาน

วันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้นำสมุดบัญชี พร้อมบัตร ATM ที่ทางบริษัทจัดทำการเปิดบัญชีให้แก่พนักงาน จำนวน 160 ใบ นำไปแจกให้แก่พนักงาน ณ สถานที่ทำงา...

เปิดบัญชีแรงงานต่างด้าว
ข่าวสาร

ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในการเปิดบัญชี

วันที่ 15 กันยายน 2562 ตัวแทนบนจ.บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป ได้นำแรงงาน สัญชาติเมียนมา ที่ทางบริษัทฯ ได้นำเข้ามาให้แก่ลูกค้า ไปเปิดบัญชี พร้อม ATM ที่...

อบรมปฐมนิเทศพนักงานแรงงานต่างด้าว
ข่าวสาร

อบรมปฐมนิเทศพนักงาน

วันที่ 14 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ บจ.บิลเลี่ยนไทยซับพลายส์ ได้จัดการอบรมปฐมนิเทศพนักงาน เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงรับฟังปัญหา...

worker employment 008
ข่าวสาร

ชาวเมียนมา ร่วมกันทำบุญ

วันที่ 7 กันยายน 2562 พนักงานชาวเมียนมาของ บจ.บิลเลี่ยนไทยซับพลายส์ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ตามประเพณีของชาวเมียนมา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แรงงานที่จา...

คนงานต่างด้าว 6 กันยายน 2562
ประกาศ

นำเข้าแรงงาน สัญชาติเมียนมา จำนวน 82 คน

วันที่ 6 กันยายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้นำเข้าแรงงาน สัญชาติเมียนมา จำนวน 82 คน เพื่อเข้ามาทำงานกับลูกค้า ในประเภทกิจการ ก่อสร้างและขนถ่ายสินค้า ขอบพระคุณ...

mou06091
ข่าวสาร

โครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

วันที่ 5 กันยายน 2562 พนักงานของบริษัท บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “โครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้า...