ข่าวสาร

120199695_349438936404919_7110482041327465092_o
ข่าวสาร

วันที่ 23-24 กันยายน 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยฯ ได้เข้าร่วมการอบรมมาตรฐาน IRIS จัดขึ้นโดย IOM – UN Migration

ต้องขอขอบพระคุณทาง IOM ที่ได้ให้โอกาสทางบริษัทฯ เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการนำเข้าแรงงานแบบสากลค่ะ บนจ. บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป เลขที่ นจ. 0164/2...

120035742_347771346571678_5090811634992419399_o
ข่าวสาร

วันที่ 23 กันยายน 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยฯ ได้นำแรงงานจำนวน 7 คน ไปดำเนินการทำบัตรชมพู ณ ที่ว่าการอำเภอจังหวัดปทุมธานีค่ะ

บนจ. บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป เลขที่ นจ. 0164/2561 **บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป **บริการ รวดเร็ว ทันใจ ตรวจสอบได้ สนใจติดต่อบริการ...

119808946_346473620034784_4165854741975805003_o
ข่าวสาร

วันที่ 14 กันยายน 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยฯ ได้นำแรงงานจำนวน 11 คน ไปดำเนินการทำบัตรชมพู ณ ที่ว่าการอำเภอจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

บนจ. บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป เลขที่ นจ. 0164/2561 **บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป **บริการ รวดเร็ว ทันใจ ตรวจสอบได้ สนใจติดต่อบริการ...

119739430_346472603368219_4609160257422171107_o
ข่าวสาร

วันที่ 1 กันยายน 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยฯ ได้นำแรงงานจำนวน 11 คน ดำเนินการทำบัตรชมพู ณ ที่ว่าการอำเภอ จ.นนทบุรีค่ะ

บนจ. บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป เลขที่ นจ. 0164/2561 **บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป **บริการ รวดเร็ว ทันใจ ตรวจสอบได้ สนใจติดต่อบริการ...

info2
ข่าวสาร

แนวทางการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563

แรงงานต่างด้าว 4 กลุ่ม 1. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน ตามข้อตกลง MOU ซึ่งครบวาระจ้างงาน 4 ปี 2. แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติที่ถือ หนังสือเ...

a1
ข่าวสาร ประกาศ

MOU คือ อะไร?

MOU หรือ Memorandum of Understanding คือ หนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งตัวแทนทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องทำการลงนามรับทร...

02
ข่าวสาร

COVID-19 information for migrant workers (in Myanmar Language)

Cr. IOM Thailand

01
ข่าวสาร

COVID-19 information for migrant workers (in Khmer)

Cr. IOM Thailand

IMG_6767
ข่าวสาร

เข้าร่วมงานประจำปีของลูกค้า

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 บริษัท บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Business Partner Conference ประจำปี 2562 ของลูกค้า เพื่อให้ความรู้ในด้านต่...

IMG_6585
ข่าวสาร

เข้าร่วมประชุมวิชาการประกันสังคม

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารบนจ.บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป ในนามของสมาชิกสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ที่จัด...