ข่าวสาร

IMG_6767
ข่าวสาร

เข้าร่วมงานประจำปีของลูกค้า

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 บริษัท บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Business Partner Conference ประจำปี 2562 ของลูกค้า เพื่อให้ความรู้ในด้านต่...

IMG_6585
ข่าวสาร

เข้าร่วมประชุมวิชาการประกันสังคม

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารบนจ.บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป ในนามของสมาชิกสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ที่จัด...

IMG_6614
ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับสถานพยาบาลดับเบิ้ลยู สาขาแม่สอด จ.ตาก

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ทางผู้บริหาร บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้ไปแสดงความยินดีกับการเปิดสถานพยาบาลแห่งใหม่ ของสถานพยาบาลดับเบิ้ลยู เมดิคอล คลินิก ...

สมาคมนายจ้างเพื่อการลงทุนในไทย
ข่าวสาร

เข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปี สมาคมนายจ้างเพื่อการลงทุนในไทย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 กรรมการ บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้เข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมนายจ้างเพื่อการลงทุนในไทย โดยได้มีการพูดคุ...

อบรมการใช้โปรแกรม HRM
ข่าวสาร

อบรมการใช้โปรแกรม HRM

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางบนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้รับการอบรมจาก Business Plus ในการใช้โปรแกรม เพื่อบันทึกข้อมูลของพนักงานที่บริษัทฯได้นำเข้า...

อบรมแรงงานต่างด้าว
ข่าวสาร

อบรมพนักงานก่อนเริ่มงาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางบนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้อบรมพนักงานก่อนเริ่มงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการให้บริการของเรา โดยทางเราได้อธิบายถ...

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ข่าวสาร

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ในนามคณะกรรมการสมาคมการค้าพัฒนาแรงงาน ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแ...

สมาคมการค้าพัฒนาแรงงาน
ข่าวสาร

งานสัมมนาสมาคมการค้าพัฒนาแรงงาน

วันที่ 21 กันยายน 2562 ทางพนักงานของ บนจ. บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป ได้เข้าร่วมงานสัมมนาของ สมาคมการค้าพัฒนาแรงงาน ในหัวข้อ “ภาษีน่ารู้ คู่ บนจ.” โดย...

266874
ข่าวสาร

เข้าพบท่านอธิบดี กรมการจัดหางาน

วันที่ 17 กันยายน 2562 ในนามคณะกรรมการสมาคมการค้าพัฒนาแรงงาน ได้เข้าพบท่านเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติในการให้บริการต...

146786 (edited)
ข่าวสาร

บริษัทจัดทำการเปิดบัญชี พร้อมบัตร ATM ให้พนักงาน

วันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้นำสมุดบัญชี พร้อมบัตร ATM ที่ทางบริษัทจัดทำการเปิดบัญชีให้แก่พนักงาน จำนวน 160 ใบ นำไปแจกให้แก่พนักงาน ณ สถานที่ทำงา...