ประกาศ

บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด
ประกาศ

อธิบายขั้นตอนการทำ MOU พิเศษในประเทศ ให้กับลูกค้า

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้เข้าให้ความรู้วิธีการดำเนินการ การทำ MOU พิเศษในประเทศให้กับพนักงานของบริษัท ธวัช เทคโนโลยี ...

S__24223748
ประกาศ

ทำบุญบริษัทประจำปี

วันที่ 25 มกราคม 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันทำบุญบริษัทประจำปี โดยมีการไหว้เจ้าที่ ไหว้ศาลเจ้า และไหว้บรรพบุรุษ ภาย...

20200120_141203127_iOS
ประกาศ

เซ็นสัญญารับพนักงานที่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า

วันที่ 20 มกราคม 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้ไปเซ็นสัญญารับพนักงาน จำนวน 25 คน ที่ศูนย์ฝึกอบรม เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ให้กับลูกค้าในกิจการผ...

20200117_235036279_iOS
ประกาศ

เซ็นสัญญารับพนักงานที่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า

วันที่ 17 มกราคม 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้ไปเซ็นสัญญารับพนักงาน จำนวน 28 คน ที่ศูนย์ฝึกอบรม เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ให้กับลูกค้าในกิจการ ...

แรงงานพม่า
ประกาศ

นำเข้าแรงงาน สัญชาติเมียนมา จำนวน 58 คน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้นำเข้าแรงงาน สัญชาติเมียนมา จำนวน 58 คน เพื่อเข้ามาทำงานกับลูกค้า ในประเภทกิจการ ก่อสร้างและอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอบ...

คนงานต่างด้าว 6 กันยายน 2562
ประกาศ

นำเข้าแรงงาน สัญชาติเมียนมา จำนวน 82 คน

วันที่ 6 กันยายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้นำเข้าแรงงาน สัญชาติเมียนมา จำนวน 82 คน เพื่อเข้ามาทำงานกับลูกค้า ในประเภทกิจการ ก่อสร้างและขนถ่ายสินค้า ขอบพระคุณ...

นำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติเมียนมา จำนวน 50 คน
ประกาศ

นำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติเมียนมา จำนวน 50 คน

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ทางบริษัทได้นำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติเมียนมา จำนวน 50 คน มาทำงานในสถานประกอบการประเภท ห้องเย็น และชิ้นส่วนรถยนต์ค่ะ ขอบพระคุณ​ท่...

S__12484668
ประกาศ

ส่งแรงงานที่นำเข้ามาให้กับบริษัทลูกค้า (2/8/62)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้นำเข้าแรงงาน สัญชาติ เมียนมา จำนวน 78 คน มาให้แก่ท่านลูกค้า ที่มีธุรกิจ คลังสินค้าประเภทห้อ...

แรงงานจิตอาสา
ประกาศ

กิจกรรมจิตอาสากับกลุ่มพลังดี ในการขัดเก้าอี้ ณ วัดเทพธิดาราม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 คุณอิสรีย์ ภักหาญสวัสดิ์ กรรมการบริษัท บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป จำกัด และพนักงานชาวพม่า จำนวน 20 คน ของบริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมจิ...

ช่วยเหลือแรงงาน
ประกาศ

ช่วยเหลือแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 15 คน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ทาง บริษัทบิลเลี่ยนฯ ได้ให้การช่วยเหลือแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 15 คน ซึ่งทางเราได้รับการประสานงานจากมูลนิธิเครือข่ายส่ง...