ประกาศ

a1
ข่าวสาร ประกาศ

MOU คือ อะไร?

MOU หรือ Memorandum of Understanding คือ หนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งตัวแทนทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องทำการลงนามรับทร...

ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว
ประกาศ

ต่อวีซ่าแรงงานสัญชาติเมียนมา

วันที่ 15 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ บนจ.บิลเลี่ยนไทยฯ ได้นำแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 3 คน ไปดำเนินการต่อวีซ่า สำหรับกลุ่มมติครม. 20 สิงหาคม 2562 ที่ตม....

อบรม Covid-19
ประกาศ

อบรมมาตรการและแนวทางเกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19

ในช่วงวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ทางบนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อบรมแรงงาน เกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 รวมถึงการดูแลสุขอนามั...

20200312_070208005_iOS
ประกาศ

ลงนามรับคนงาน ณ เมียวดี ประเทศพม่า

วันที่ 12 มีนาคม 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้เดินทางไปลงนามรับแรงงาน จำนวน 28 คน ให้กับลูกค้าในกิจการรับเหมาก่อสร้าง และ ผลิตไม้แปรรูป โดยทาง...

อบรมแรงงานต่างด้าว
ประกาศ

รับแรงงานอบรม ณ แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 4 มีนาคม 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้เดินทางไปเซ็นรับแรงงาน จำนวน 24 คน ณ เมียวดี ประเทศพม่า และพาแรงงานมาอบรมที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อ...

นำเข้าแรงงานพม่า
ประกาศ

นำเข้าแรงงาน จำนวน 32 คน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้นำเข้าแรงงาน สัญชาติเมียนมา จำนวน 32 คน ให้แก่ลูกค้าในกิจการผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งทอค่ะ ทางบร...

นำเข้าแรงงานพม่า 24 คน
ประกาศ

เซ็นสัญญา จำนวน 24 คน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ถือใบอนุญาต ของบนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้เดินทางไปเซ็นสัญญา ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เพื่อนำเข้าแรงงาน จำนวน 24 คน ...

IMG_0389
ประกาศ

ดำเนินการศูนย์ OSS จำนวน 34 คน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้นำแรงงาน สัญชาติเมียนมา จำนวน 34 คน ในกิจการเกษตรต่อเนื่องและแปรรูปอาหาร ดำเนินการต่อใบอนุญา...

IMG_0348
ประกาศ

เซ็นสัญญา จำนวน 10 คน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ถือใบอนุญาต ของบนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้เดินทางไปเซ็นสัญญา ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เพื่อนำเข้าแรงงาน จำนวน 10 คน ...

IMG_0325
ประกาศ

ดำเนินการศูนย์ OSS จำนวน 25 คน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยซัพพลายกรุ๊ป ได้นำแรงงาน สัญชาติเมียนมา จำนวน 25 คน ในกิจการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ดำเนินการต่อใบอนุญาตทำง...