ข่าวสาร

วันที่ 23-24 กันยายน 2563 บนจ.บิลเลี่ยนไทยฯ ได้เข้าร่วมการอบรมมาตรฐาน IRIS จัดขึ้นโดย IOM – UN Migration

ต้องขอขอบพระคุณทาง IOM ที่ได้ให้โอกาสทางบริษัทฯ เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการนำเข้าแรงงานแบบสากลค่ะ

บนจ. บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป เลขที่ นจ. 0164/2561
**บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
**บริการ รวดเร็ว ทันใจ ตรวจสอบได้
สนใจติดต่อบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-992-6587 ,081-622-2096, 090-9788041
อีเมล : blg_supplys@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.billionthaisupplygroup.com
ไลน์ : https://lin.ee/pz7gfo2 (@billionthaigroup)